top of page
DRAGKISTE FRA ØVRE EIKER | 1700 talls

DRAGKISTE FRA ØVRE EIKER | Fra slutten av 1700 tallet

SKU: Artikkelnummer: 70150
  • Høyde: 100cm.
  • Bredde: 118cm.
  • Dybde: 54cm.

 

Dragkiste
En dragkiste kunne være delt horisontalt på midten slik at man kunne ta den fra hverandre og derved gjøre transport enklere. Av samme årsak kunne det være håndtak på hver kortside. Det er mye som taler for at dragkisten har utviklet seg fra kisten, men har fått skuffer i stedet for et stort åpent rom.

 

Historikk

Den engelske betegnelsen er chest of drawers, det vil si kiste med skuffer. Dragkiste ble først og fremst et bymøbel i Norge på 1600- og 1700-tallet, tydelig påvirket av engelske og nederlandske forbilder. På bygdene fikk dragkisten mindre utbredelse. Det er særlig på flatbygdene i Øst-Norge, hvor kontakten med byene var størst, at den finnes bevart. De fleste er fra slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. - dragkiste i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 22. juli 2022 fra https://snl.no/dragkiste

    Andre så også på:

    bottom of page